Ford Thủ Đô

 Địa chỉ: Km 8 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
 Hotline: 0886.691.991
 Website: Giaxefordthudo.com